Clicky
POWRÓT

Karpaty łączą: Odrodzenie pasterstwa

Źródło finansowania

Switzerland

Nazwa klienta/donatora

National Foundation for Environmental Protection of Poland

Całkowita wartość projektu

EUR 155,000

Data

Styczeń 2012 – Grudzień 2016

Kraje – beneficjenci

Polska

Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez implementację niżej wymienionych rozwiązań:

  • ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat – przez utrzymanie i rozwój tradycyjnego wypasu owiec na halach i półnaturalnych łąkach, ochronę tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich oraz wspieranie odradzania się tradycji gospodarki pasterskiej;
  • zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach w sposób sprzyjający ograniczeniu negatywnego wpływu ruchu turystycznego na obszary o wysokich walorach przyrodniczych – przez opracowanie regionalnej strategii zrównoważonego rozwoju turystyki dla wybranej części Karpat;
  • ułatwienie dostępu do informacji o Karpatach, ich dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym, infrastrukturze turystycznej oraz działaniach podejmowanych na rzecz wdrażania Konwencji – dzięki uruchomieniu portalu „Informatorium Karpackie” prezentującego zasoby danych o polskich Karpatach z wykorzystaniem nowoczesnych technik geowizualizacji i technologii geoinformacyjnych oraz przeprowadzeniu cyklu szkoleń i wykładów;
  • stworzenie sieci wymiany informacji służącej instytucjom i środowiskom współpracującym na rzecz wdrażania Konwencji Karpackiej;
  • zapewnienie udziału społecznego we wdrażaniu Konwencji Karpackiej – przez stworzenie szerokiej platformy konsultacji społecznych oraz wsparcie dla prac tematycznych grup roboczych.
^
RODO
Wykonanie: Pixanet