Clicky
POWRÓT

Plakat promocyjny projektu z rzekotką drzewną

czerwiec 2017 | Druk | Plakat

Zwiększenie poziomu akceptacji dzikiej przyrody oraz mokradeł wśród społeczeństwa jest bardzo istotnym elementem potrzebnym dla spójnej realizacji ochrony przyrody. Promowanie projektów przyrodniczych, ochraniających siedliska wilgotne, tak potrzebne dla zachowania równowagi ekosystemów i łagodzenia zmian klimatycznych jest jednym z ważniejszych zadań REC Polska w czasie realizacji projektu „Kampinoskie Bagna”.

Rzekotka snuje opowieść o bagnach

„Bagna to miejsca życia niezliczonych gatunków zwierząt. Dla wielu z nich to jedyny dom. Kiedyś bagien wszędzie było pełno: w każdym zagłęieniu terenu, na brzegach jezior i wzdłuż rzek ciągnęły się ogromne torfowiska, błota i nieprzebyte moczary. Dawały one schronienie licznym gatunkom zwierząt, a w razie zagrożenia także okolicznej ludności. Dziś po dawnych bagnach niewiele zostało. Ich ostatnie fragmenty ocalały w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. To tam bagna oraz związane z nimi zwierzęta mają największą szansę na przetrwanie.

Kampinoski Park Narodowy wraz z partnerami prowadzi działania na rzecz zachowania i poprawy stanu siedlisk mokradłowych w ramach projektu KAMPINOSKIE BAGNA. Ich celem jest ochrona bagien przy uwzględnieniu potrzeb społeczności lokalnej.”

^
RODO
Wykonanie: Pixanet