Clicky
POWRÓT

Opracowanie metod odtworzenia pierwotnych warunków wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej I poprawienia stanu bioróżnorodności

Źródło finansowania

EEA Grants and Norway Grants

Nazwa klienta/donatora

Warsaw University of Life Science

Całkowita wartość projektu

EUR 94,000

Data

Lipiec 2008 – Marzec 2011

Kraje – beneficjenci

Polska

Projekt służył wypracowaniu optymalnych metod ochrony ekosystemów mokradłowych KPN. Celem projektu było zdefiniowanie stanu docelowego środowiska, określenie istniejących ograniczeń: wodnych, glebowych i społeczno-ekonomicznych oraz opracowanie założeń przyrodniczo-technicznych dla planowanych działań renaturyzacyjnych.  Projekt realizowany był przez interdyscyplinarny zespół polskich naukowców wsparty przez ekspertów z Uniwersytetu w Oslo.

^
RODO
Wykonanie: Pixanet