Clicky
POWRÓT

Ochrona i poprawa jakości siedlisk rzadkich motyli podmokłych łąk półnaturalnych

Źródło finansowania

European Commission

Nazwa klienta/donatora

EC DG ENV E4 – Life Unit

Całkowita wartość projektu

EUR 638,068

Data

Sierpień 2006 – Marzec 2010

Kraje – beneficjenci

Polska

W ramach projektu realizowano następujące cele:

  • Zapewnienie najlepszego stanu oraz poprawa jakości siedlisk docelowych gatunków motyli. Zabiegi czynnej ochrony przyrody przeprowadzone w projekcie to między innymi: koszenie, usuwanie zakrzaczeń oraz odrostów, odtwarzanie zniszczonych siedlisk (renaturyzacja), zapewnienie odpowiednich warunków wodnych.
  • Wdrażanie na obszarach Natura 2000 programów rolnośrodowiskowych wspieranych przez UE, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań gatunków docelowych. Rolnicy mają możliwość wykorzystania środków Unii Europejskiej na użytkowanie łąk, zgodnie z wymaganiami przyrody. Środki te mogą uzyskać w ramach dopłat z programu rolno-środowiskowego.
  • Część edukacyjna projektu, skierowana przede wszystkim do uczniów, nauczycieli, rolników oraz innych osób mieszkających w sąsiedztwie projektu.
^
RODO
Wykonanie: Pixanet