Clicky
POWRÓT

Motylowe Łąki

styczeń 2010 | Druk | Broszura

Podsumowanie ochrony czynnej projektu Motylowe Łąki

Ochrona różnorodności biologicznej na terenach otwartych opiera się w dużej mierze na współzależności między przyrodą a człowiekiem. Rolnictwo pozwoliło na rozszerzenie obszarów, na których występowały rośliny i zwierzęta terenów otwartych w sposób naturalny. Z drugiej strony, przemiany w rolnictwie mogą powodować zagrożenia dla tych gatunków. Półnaturalne, wilgotne łąki są siedliskiem szeregu cennych gatunków chronionych w ramach sieci Natura 2000. Spotkamy tam wiele gatunków ptaków jak przynoszące szczęście bociany białe (Ciconia ciconia), dostojne żurawie (Grus grus), polujące błotniaki stawowe (Circus aeruginosus) czy skryte w wysokiej trawie derkacze (Crex crex). W słoneczne, letnie dni, zaobserwujemy kolorowe gatunki motyli. Niektóre z nich są całkowicie zależne od wilgotnych łąk.

Z tego powodu przygotowany został projekt ochrony tych kolorowych owadów „Ochrona i poprawa jakości siedlisk rzadkich motyli podmokłych łąk półnaturalnych”, zwany w skrócie „Motylowe łąki”. Zwierzęta, dla których przygotowane zostały działania projektu, to sześć gatunków motyli: modraszek telejus (Phengaris (Maculinea) teleius), modraszek nausitous (Phengaris nausithous), czerwończyk fioletek (Lycaena helle), czerwończyk nieparek (Lycaena dispar), strzępotek edypus (Coenonympha oedippus) i przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia).

^
RODO
Wykonanie: Pixanet