Clicky
POWRÓT

CLAiR-City: Obniżenie zanieczyszczenia powietrza w miastach

Źródło finansowania

European Commission

Nazwa klienta/donatora

EC DG Research

Całkowita wartość projektu

EUR 479,250

Data

Maj 2016 – Kwiecień 2020

Kraje – beneficjenci

Unia Europejska

CLAiR-City wykracza poza dotychczasowo stosowane rozwiązania poprzez:

  • integrację najnowszych nauk społecznych i zmianę obecnych metod analizy emisji i modelowania, dające projektowi możliwość zmiany ram do dostosowania polityki i działania na poziomie miast, kraju i UE;
  • korzystanie z danych w czasie rzeczywistym zarówno w środowiskach gier, jak i aplikacji;
  • skoncentrowanie na obywatelu w połączeniu z tradycyjnymi metodami modelowania, które były dotychczas stosowane do oceny jakości powietrza, co zapewnia decydentom spójną platformę do oceny scenariuszy;
  • ocena zachowań konsumenckich i  praktyk społecznych (zatrudnienie, edukacja, opieka zdrowotna, zakupy i spędzanie wolnego czasu) w ramach podziału na źródła;
  • tworzenie narzędzi dostosowanych do konkretnych potrzeb miast, uwzględniających klimat, kulturę, demografię, dominujące sektory gospodarki i inne parametry, które mogą wpływać na skuteczność środków mających na celu poprawę jakości powietrza w miastach;
  • korzystanie z modelowania geograficznego efektów zdrowotnych zanieczyszczenia z uwzględnieniem wielu parametrów takich jak: wiek, poziom wykształcenia, typ gospodarstwa domowego, dochód obywateli i parametrów fizjograficznych;
  • analizowa istniejącego podejścia, poglądów obywateli na pożądane przyszłe dokumenty prawne, a także perspektywy ograniczenia działań szkodliwych, z uwzględnieniem polityki środowiskowej, dotyczącej  zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza i polityki redukcji hałasu, a także aspektów gospodarczych i społecznych wpływających na jakość życia.
^
RODO
Wykonanie: Pixanet