Clicky
POWRÓT

BEST: Bardziej Efektywne Oczyszczanie Ścieków Przemysłowych w zlewni M. Bałtyckiego

Źródło finansowania

European Commission

Nazwa klienta/donatora

Interreg Baltic Sea Region Programme

Całkowita wartość projektu

EUR 317,662

Data

Maj 2017 – Wrzesień 2020

Kraje – beneficjenci

Estonia | Finlandia | Łotwa | Litwa | Polska | Rosja

Dzięki BEST lokalne zakłady wodociągowe i oczyszczalnie będą gromadzić więcej informacji na temat źródeł, zawartości i oczyszczania ścieków przemysłowych. Firmy z różnych gałęzi przemysłu zyskają też nową wiedzę w jaki sposób ich ścieki wpływają na procesy oczyszczania. Poznają wymagania prawne, a także zachęty i praktyczne przykłady tego, jak i dlaczego lepiej oczyszczać ścieki przemysłowe; jakie to przyniesie korzyści dla środowiska, ale także dla samej firmy pod względem wydajności zasobów i ekologicznego wizerunku firmy.

Przedstawione zostaną najlepsze dostępne techniki podczyszczania, a także praktyki współpracy między przedsiębiorstwami przemysłowymi, przedsiębiorstwami wodociągowymi i oraz organami odpowiedzialnymi za wydawanie decyzji środowiskowych i pozwoleń.

Projekt dostarczy ocenę aktualnej sytuacji w zakresie zrzutów, oczyszczania i zarządzania odpadami przemysłowymi w regionie Morza Bałtyckiego. Partnerzy wspólnie przedstawią przykłady najlepszych dostępnych rozwiązań technicznych (do monitorowania i oczyszczania ścieków przemysłowych i osadów ściekowych) oraz modele współzarządzania.

Stworzony zostanie pakiet edukacyjny i wytyczne dla bardziej wydajnego gospodarowania ściekami przemysłowymi w celu wsparcia budowania potencjału instytucjonalnego.

^
RODO
Wykonanie: Pixanet